Canisterapeutické zkoušky

10.06.2017

Agnes von Petrowich se mnou jela opět prokázat své canisterapeutické vlohy na zkoušky , které pořádalo Centrum pro výcvik psů Alfa. Tam se udělují certifikáty o složené zkoušce na 2 roky a pravidelně se psi přezkušují . Agneska jela se mnou sama bez doprovodu někoho dalšího z naší smečky a zkoušky zvládla na výbornou ! Já po noční směně v práci taky :-)